dinsdag 30 maart 2010

De buurvrouw is overleden

Beste vrienden.

 

Daarnet heb ik Marcel gebeld. De buurvrouw, mevrouw Lindeman is zojuist overleden.

Suzanne is er net na het overlijden geweest, maar er ligt nu enkel nog een leeg omhulsel; de ziel is eruit.

 

Hiermee ontstaat wel een gemis.

De buurvrouw was één van de stenen aan de basis van ons bestaan in Groningen.

Het is niet dat we dagelijks bij elkaar over de vloer kwamen, maar de verstandhouding was goed en prettig.

 

Vooral de afgelopen dagen zijn wij op bijzondere wijze betrokken geweest bij het ziekbed van de buurvrouw. Wij hebben op een mooie, persoonlijke manier afscheid kunnen en mogen nemen.

 

Voor hen die dat willen lezen hier de tekst die wij samen met haar hebben gelezen:

 

Psalm 139: 1b – 8:

 

1b- HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

2 U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

4 Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt Uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

7 Hoe zou ik aan Uw aandacht ontsnappen,

hoe aan Uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

 

 

Een hartelijke groet,

 

Marcel en Suzanne