woensdag 17 november 2010

Mag Ik even met je praten.. ?


Mag IK even met je praten.. ?
Voor MIJ ben jij geen vreemde, IK hou je al je hele leven vol liefde in de gaten.
IK ken je bij naam en weet wie je bent.
Iedere dag, ieder moment, ben je in MIJN gedachten, voor MIJ ben je niet onbekend !

Vanaf het aller prilst begin ben IK in je leven,
IK heb je namelijk in de moederschoot geweven.

Jouw naam stond al in MIJN handpalm geschreven,
je hele wezen is aan alle kanten door MIJ omgeven.

Misschien vind je het moeilijk te bevatten en begrijp je het niet,
dat er een Hemelse Vader is die jou in het bijzonder ziet.
Misschien wil je het gewoonweg niet horen,
het kan je niet bekoren.

Maar IK blijf kloppen op de deur van je hart, en sta voor je klaar.
IK hou namelijk zo veel van jou, en dat is echt waar.
Het allerliefste wat IK had heb IK voor jou gegeven,

zodat jij MIJ zou kennen en werkelijk vrij zou kunnen leven.

IK gaf je MIJN geliefde zoon; JEZUS. Door HEM kan je met MIJ verbonden zijn.
Al de dagen van je leven, tijdens momenten van vreugde en in je diepste pijn.
Als je MIJ wil erkennen kunnen we samen verder gaan,
het zal je leven verrijken om aan MIJN zijde te staan.

Nu kan je nog kiezen, je leven is nog niet voorbij.
Wat zou het MIJ bedroeven als je MIJ af zou wijzen, maar.. in je keuze ben je vrij.
Vandaag heb je mogen horen van MIJN bestaan.
Lees maar in de Bijbel, daar wordt MIJN liefde beschreven, hoe diep IK voor jou ben
gegaan.
 
IK ben de weg, de waarheid en het leven,
alleen IK kan je werkelijk diepe rust en vrede van binnen geven.
Als je besluit om te geloven in MIJN naam,

zal je leven voorgoed veranderen en ben je nooit meer eenzaam.
 
Zeg MIJ maar zachtjes na; JEZUS, wilt U in mijn hart woning maken,

wilt U mij met UW liefde aanraken.
Wilt U alles wat verkeerd was in mijn leven,
mij geheel en al vergeven.

Wat ben IK blij, het is feest in MIJN hemelwoning, want nu kunnen wij samen praten.
Je zult ontdekken hoe groot IK ben, het is niet uit te drukken in woorden of maten.
Van nu af aan ben IK voor jou niet meer onbekend,
want jij mag MIJN liefde dagelijks ervaren en voel je door MIJ bemind en gekend.

 
Straks mag IK je verwelkomen,
dan mag je thuis zijn in MIJN Hemels paleis, daar waar wij samen met vele anderen
kunnen wonen.
Een koningsmaal wordt speciaal voor jou bereid,
omdat je wilde kiezen voor MIJ; "de Koning van hemel en aarde", en jij je leven aan MIJ hebt toegewijd.


(een gedicht van Suzanne, 15 november 2010)