dinsdag 21 december 2010

Kerstfeest 2010

Aangezien wij niet alle lezers van deze weblog hebben kunnen bereiken met een kaart met daarop een kerst- en nieuwjaarswens, willen wij een ieder langs deze weg een rijk gezegend kerstfeest toewensen.
Ook voor het nieuwe jaar wensen wij iedereen veel voorspoed en geluk toe !

Koning Jezus werd geboren in een oude stal te Bethlehem.
Zijn komst werd hemels bezegeld met een stralende ster.
De wijzen uit het oosten brachten kostbare geschenken en eerden Hem. Zij waren blij verheugd Hem te vinden want zij kwamen van ver.
Zoals de wijzen uit het oosten Jezus eerden met welriekende geschenken. Zo sturen wij jou een geurig takje rozemarijn.
Zodat je Jezus komst mag herdenken.
En samen met de wijzen uit het oosten verheugd in Hem mag zijn.


Dit jaar wilden wij zoveel mogelijk mensen een kaartje sturen met een zintuigenprikkelende kerstboodschap. In dit zelfgemaakte kaartje staat een klein gedicht (zie hierboven) en heeft een geurig takje rozemarijn op zich gebonden. De geurige rozemarijn doet ons denken aan de wijzen uit het oosten, zij volgen een ster en vonden het kindje Jezus.
Zij waren zeer blij Hem te vinden brachten Hem kostbare geschenken waaronder takjes geurige mirre.
Mirre is kruidig takje van een oosterse struik die een geurige gomhars in zich draagt.
Deze kostbare Mirre heeft geneeskrachtige en heerlijke sterk ruikende eigenschappen.

Om iedereen mee te nemen in de blijdschap van de wijzen uit het oosten wilden ook wij graag een geschenk/een takje sturen met een aangename geur.
Aangezien wij geen mirre in onze moestuin hebben, maar wel een struik met heerlijk geurende rozemarijn is de keuze hierop gevallen. Dat deze geur je mag brengen bij Jezus en je mag herinneren aan deze bijzondere gebeurtenis.Wij willen een link leggen tussen het ruiken van een aangename geur en de geboorte van Jezus.

Hij werd aanbeden door de wijzen uit het oosten en zij schonken Hem met onder andere dit geurige kruid. Mirre was in de tijd dat Jezus werd geboren zeer KOSTBAAR,
dat zegt iets over de diepgang en het eerbetoon waarmee de wijzen uit het oosten Jezus kwamen bezoeken.
Wat heeft ons dit te zeggen vandaag de dag ? Jezus brengt ons bij de liefde van God die ons het meest KOSTBARE geschenk heeft gegeven wat Hij maar geven kon. Ook vandaag de dag kunnen wij Hem leren kennen/naar Hem op zoek gaan, Hem aanbidden en eren. Gelukkig is het niet alleen    weggelegd voor de wijzen uit het oosten.


Hieronder kun je het verhaal lezen hoe het in de Bijbel (Mattheüs 2,1-12) staat.

De wijzen uit het oosten

1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:

6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;

8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en
zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem
geschenken:goud en wierook en mirre.12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
 
Ook wij zijn verheugd dat je deze prachtige kerstgedachte samen met ons wilde delen.
Wij wensen iedereen uiterst fijne en GEURIGE kerstdagen toe,
dat deze dagen je in verwondering mogen brengen bij dit GROTE en kostbare hemelse geschenk.

Veel lieve groeten,
Suzanne en Marcel