donderdag 21 april 2011

Pasen, reden voor een GROOTS feest !


Bijna is het zover… dan mogen wij het “Paasfeest” vreugdevol gaan vieren, maar daar aan vooraf hebben we nog een aantal andere momenten van overdenking. Velen beleven deze dagen niet veel anders dan andere feestdagen, het “lekker eten” staat op nummer een. Sommigen vullen deze feestdagen op met het zoeken naar eieren en de paashaas, deze traditie is afkomstig van diverse heidense gebruiken en rituelen waarbij de terugkeer van de lente word gevierd. Nadien hebben katholieke gelovigen hier ook nog een draai aan gegeven en beweren dat paaseieren door de klokken van Rome worden geworpen en vervolgens ter aarde vallen. Het staat echter los van de oorsprong waar het bij het “Paasfeest” werkelijk om draait. Wat betekent "het Paasfeest” voor jou ?    

 
Voordat het Christelijke paasfeest ontstond was daar al het Joodse feest “Pesach” .Tijdens dit feest wordt door de Joden herdacht en gevierd dat zij vanuit slavernij / onderdrukking uit Egypte werden bevrijd. Het wordt ook wel “het vrijheidsfeest” genoemd. De Joden vieren dit feest nog altijd. Zij gebruiken bij het vieren van dit feest trouwens ook eieren, maar dan dienen deze als symbool voor het brengen van een offer.

Paasfeest is voor de Christenen het feest waarbij gevierd word dat Jezus (Gods zoon) na het sterven aan het  kruis op de derde dag opstond uit de dood en het graf verliet. Deze wonderlijke gebeurtenis heeft veel in beweging gezet. Voor die tijd, was er een kloof ontstaan tussen God en tussen ons mensen. Wij mensen deden onze dingen; door de dingen die wij verkeerd deden ontstond er een afstand tussen God en ons mensen. Het maakte God zo verdrietig om te zien dat wij zover van Hem af kwamen te staan, dat Hij het liefste wat Hij had, gegeven heeft tot verzoening. Jezus is de brug geworden die over de grote kloof heen, de weg baant naar het hart van onze Hemelse Vader.


Jezus heeft hier op aarde ons door Zijn levenswijze laten zien “wie” Zijn Vader is,  “wie” God is, “wat” Zijn verlangen is, “wat” Zijn wil is. Hij is voor de dingen die wij tekort komen of verkeerd doen, gestorven. Maar… het blijde nieuws is, Hij is niet in de dood noch in het graf gebleven, maar Hij stond op uit de dood. En zo konden wij mensen er niet meer omheen dat Hij waarachtig Gods zoon was en is. Door Jezus kunnen wij weer leven dichtbij onze Hemelse Vader, door Jezus is de weg VRIJ gekomen. Nu hoeven wij niet meer te boeten voor dat wat wij tekort komen of verkeerd doen. Nu is deze afstand daar niet meer tussen God en de mens.

Komende vrijdag, “Goede Vrijdag”, wordt er stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus. De dag erna wordt ook wel “stille Zaterdag” genoemd, Jezus verbleef deze dag in het graf.
De derde dag kondigt de opstanding aan, Jezus stond op uit de dood. Omdat er zoveel blijdschap en verwondering was gekomen rondom deze vreugdevolle gebeurtenis is er nog een feestdag aangeplakt, vandaar dat wij een tweede paasdag kennen.

Met deze geschiedenis in ons achterhoofd mogen wij tot het besef komen dat dit verhaal ons nog steeds veel te zeggen heeft. Ook vandaag de dag hebben wij Jezus nodig omdat wij mensen niet zo heel veel veranderd zijn. En wat is het een rijkdom om tot de ontdekking te komen dat het kennen van Jezus ons vrij maakt van zonden. Zodoende vieren wij dit feest met grote blijdschap: Zijn opstanding heeft ons getoond dat God leeft. Onze God is een levende God die uit liefde voor ons alles heeft gegeven wat Hij maar geven kon. Als is dit geen rede is voor een groots feest ! Zelfs onze Japanse kersenboom pakt het groots aan dit jaar. Zij heeft vlak voor dit heugelijke weekend haar  feest-sluier van roze bloesem aan ons onthuld. Daar gaan wij natuurlijk ook hevig van genieten !

Wij wensen iedereen een fijn en blij Paasfeest toe, liefs Suzanne en Marcel