woensdag 7 september 2011

De EERSTE druifjes...Voor ons zijn dit de eerste druifjes die wij uit de eigen tuin kunnen oogsten.Toen wij na de grote verhuizing de winter van 2008 / 2009 overleefd hadden, hebben wij al snel dit schattige druivenstekje gekocht en deze met veel zorg geplant. We zitten nu in het derde seizoen en hebben voor het eerst trosjes met druiven hangen. Het zijn er weliswaar niet heel veel, maar óh wat zijn wij er blij mee ! Eindelijk... daar droomden wij stiekem in het vroege voorjaar van 2009 al van. Maar soms moet je geduld hebben in het leven...

Het doet ons denken aan de mooie gelijkenis die Jezus ons in de Bijbel verteld. Jezus wil ons hier iets uitleggen, iets wat van grote betekenis kan zijn voor je leven. Ik hoop dat je de tijd wilt nemen om deze woorden tot je door te laten dringen, en dat dit bijbelgedeelte je leven mag verrijken.

***************************************************************************

Johannes 15: vers1 t/m 5 en vers 9 t/m 11, De wijnstok en de ranken.

***************************************************************************

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

***************************************************************************

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ***************************************************************************

Jezus vertelt dit verhaal om ons duidelijk te maken hoe zeer het nodig is om Hem te kennen, en dicht bij Hem te blijven. Hij spreekt hier over "de wijnbouwer", "de ware wijnstok", "de ranken" en over "vrucht dragen".

"De wijnbouwer" staat voor God, onze Hemelse Vader.

"De ware wijnstok" symboliseert Jezus zelf.

"De ranken" worden gezien als ons mensen.

En "de vruchten" die wij kunnen dragen staan voor de karaktereigenschappen van Jezus.

Deze eigenschappen wil Hij ons zo graag schenken. Het gaat dan om de volgende karaktereigenschappen, beter gezegd om de volgende vruchten (ook wel genoemd de vruchten van de geest); liefde, blijdschap, vreugde, geduld, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dit verhaal wil ons leren dat als je dicht bij Jezus blijft, en kiest voor een leven samen met Hem, je deze mooie karaktereigenschappen zult ontvangen. Vaak is het een proces, en is er tijd nodig om daarin te groeien. Het is echter Gods verlangen dat jouw leven weer wordt gekoppeld aan Hem, door Jezus alleen is daar een "brug" gekomen om tot God onze Hemelse Vader te komen. Zoals de ranken niet kunnen bestaan zonder de wijnstok, en de wijnstok onlosmakelijk verbonden is met de wijnbouwer, zo is het ook met ons mensen, Jezus, en God onze Hemelse Vader. Wij kunnen niet leven zonder Jezus, en Jezus is verweven in eenheid met God, Zijn Hemelse Vader.

Door zelf hard te ploeteren lukt het vaak niet of maar heel even om deze mooie karaktereigenschappen te bemachtigen of nog moeilijker te behouden. Als je ervoor kiest om als rank verbonden te zijn met de ware wijnstok, zal het heus niet altijd gemakkelijk zijn, zeker niet als er soms nog iets gesnoeid moet worden, maar uiteindelijk zal je ervaren dat je samen tot veel vruchten mag komen. Dat je op die manier een ander leven zal krijgen en het je leven zal verrijken. Of er een weg is zonder de ware wijnstok, zonder Jezus ? Wij hebben in ons eigen leven mogen ontdekken dat die andere wegen niet tot God, niet tot onze Hemelse Vader zullen leiden.

Misschien schrik je hier een beetje van, en is het nogal confronterend. Of heb je altijd gedacht dat er vele wegen tot Rome zouden leiden. Ja, misschien leiden er wel vele wegen tot Rome maar niet tot de God die hemel en aarde geschapen heeft. Verlang je werkelijk naar rust en vrede in je hart, strek je dan uit naar Jezus. Zodat je samen met Hem uit deze diepe rust, vrede en vreugde mag gaan leven. En dat je gevuld mag worden met Zijn karaktereigenschappen; liefde, blijdschap, vreugde, geduld, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En weet je... God, onze liefdevolle Hemelse Vader houdt zoveel van jou... zal je dat nooit vergeten ?

Lieve Groeten, Suzanne en Marcel