woensdag 21 december 2011

Een bijzondere STER verscheen... (kerstgedachten deel 2)


Deze bijzondere STER bracht heel lang geleden DE WIJZEN UIT HET OOSTEN bij het kindje JEZUS...
Lees maar, de Bijbel vertelt het ons...

************************************************
MATTEÜS 2 : 10 en 11 (Herziene Statenvertaling)
************************************************
Toen zij de STER zagen, verheugden zij zich met zeer GROTE VREUGDE.
En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, Zijn moeder,
en zij vielen neer en aanbaden Het.
Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
************************************************
Als onze Hemelse Vader zelfs een bijzondere STER kon maken om DE WIJZEN UIT HET OOSTEN te brengen bij dit LIEFLIJKE KIND, zou Hij jou en mij dan niet op een bijzondere wijze kunnen brengen bij JEZUS ? Zijn liefde is namelijk gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde... Wij hopen en bidden dat KERSTFEEST 2011 net zoals die bijzondere STER een WEGWIJZER mag zijn. Een WEGWIJZER die verwijst naar deze grote en wonderlijke gebeurtenis. Dat dit KERSTFEEST jou mag brengen bij de KONING DER KONINGEN. En dat jij door JEZUS te vinden diep in je hart geraakt mag worden met GROTE VREUGDE, net zoals DE WIJZEN UIT HET OOSTEN...
Wij wensen iedereen een VROLIJK EN BLIJ KERSTFEEST toe, Suus en Marcel

(morgen zal deel 3 van onze KERSTGEDACHTEN volgen, weet dat je WELKOM bent...)