zondag 1 januari 2012

2012

Beste vrienden, lezers van onze blog.

Het is al weer wat uurtjes 2012, en langs deze weg wensen wij iedereen dan ook een gezegend en voorspoedig nieuwjaar. Dat je gezond mag zijn en dat het plan met jouw leven weer een stukje voltooid mag worden.

Wij gaan ook dit jaar door met onze weblog. We krijgen veel mooie reacties. Ook van voor ons tot dusver onbekende mensen. Maar ook van ex-collega's uit het westen. Zij vinden het interessant te lezen wat onze levensstijl is en daarom dat wij die graag delen.Uiteraard brengt dit ook een stukje kwetsbaarheid met zich mee.
Soms betekent het dat je onbegrip ontmoet of er zelfs om bespot wordt.
Toch willen wij ondanks de spot die er soms is (wat best pijn kan doen), of de gezondheid die parten speelt, doorgaan met het schrijven van stukjes om te laten zien wat wij beleven, om te bemoedigen en te tonen wie God voor ons is.

Wij zien uit naar wat 2012 ons te bieden heeft. Wij kunnen ons nu al verheugen op heel veel mooie dingen.

Een hartelijke groet, Marcel en Suzanne