vrijdag 3 februari 2012

Het SNEEUWT...O... wat zijn die knisperend witte SNEEUWVLOKJES toch WONDERLIJK MOOI ! Genieten jullie er ook zo van ? Dit is zo'n moment om STIL te worden voor DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. Een moment om Hem te danken en te aanbidden. O HEER MIJN GOD WAT BENT U GROOT !

In 1909 schreef JACQUELINE VAN DER WAALS hier al een prachtig gedicht over...

WINTERSTILTE
De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.

De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't
Kristallen kunstwerk breke,

De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

Jacqueline E. van der Waals
Nieuwe verzen 1909


(De foto's zijn gemaakt vanuit het raam in de voorkamer. Achter het huis van onze  overbuurvrouw loopt het weggetje naar het stukje land van de buurman dat wij mogen gebruiken voor de moestuin)

LIEFS, SUZANE & MARCEL