maandag 19 maart 2012

Little NURSERY...


Er was eens... een KLEIN HUISJE ergens in noordoost Groningen. Achter dit KLEINE GRONINGSE HUISJE stond een KLEIN KASJE en in dit kleine KASJE ontstond een KLEIN KWEKERIJTJE. In dit KLEINE KWEKERIJTJE werd dag in dag uit NIEUW LEVEN welkom geheten. Ieder KWEEKJE werd zorgvuldig verzorgt met veel liefde, warmte en water. Zodoende werd het KLEINE KWEKERIJTJE een GROTE KWEKERIJ. En de vrouw des huizes heeft het er maar druk mee.

Wij zijn DANKBAAR voor ieder ZAADJE dat ontkiemt. DANKBAAR voor ieder GROEN SPRIETJE dat hier het levenslicht aanschouwt. DANKBAAR dat onze HEMELSE VADER zijn GROOTHEID aan ons laat zien juist in van die kleine dingen als zo'n zaadje dat ontkiemt en opwast tot een plantje. De Bijbel spreekt ook van ZAAIEN en OOGSTEN. Lees maar...

GALATEN 6 : 7b (NBV)
Wat een mens zaait zal hij ook oogsten...

Wat een bijzondere woorden met een DUBBELE BETEKENIS ! En even verderop staat...

GALATEN 6 : 9 (NBV)
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Wij BIDDEN je toe dat ook jij iedere dag mag ZAAIEN door HET GOEDE te doen, dat je niet ontmoedigd of moe zal worden. En dat ook jij zal OOGSTEN als de juiste tijd is aangebroken.

En zien jullie die schattige NARCISSEN ? Het is een  klein soort NARCISSEN, het hele bolletje inclusief bloemen en groen is niet groter dan een hand. Wij hopen dat jullie ook zo kunnen genieten van dit alles...


LIEVE GROETEN, Suzanne en Marcel