maandag 4 juni 2012

Hoe WONDERLIJK !


En plots hadden wij ZONDAGAVOND een klein ZANGKOORTJE onder ons kleine KIPJE ZWARTJE ! Het waren hele zachte PIEP-GELUIDEN die het nestje vulden. ZWARTJE ging steeds vol verbazing onder zich kijken wat er toch allemaal gaande was. Maar wij zagen niets anders dan een klein barstje in 1 van de eieren. Echter vanmorgen vroeg was daar ineens een GAATJE met daaruit een heus SNAVELTJE ! In twee andere eieren zagen wij nu ook kleine barstjes. En het PIEPEN... dat wordt steeds harder... Wat is dit WONDERLIJK ! Hoe GROOT is God !

Wij hopen jullie snel meer BLIJ NIEUWS te brengen.

LIEVE GROETEN, SUUS & MARCEL