woensdag 24 juli 2013

In VERWONDERING op het AARDAPPELVELD1)O lieflijk AARDAPPELVELD...
dit is de plek waar meer dan schoonheid TELT.
Want onder de grond neem je voor ons ongekende vormen AAN,
ik wil je ten volle beleven en ben middenin je gaan STAAN.

2)O lieflijk AARDAPPELVELD...
van boven slechts een groentje doch van onderen een echte HELD.
Ik probeer te beseffen hoe dit alles dan toch zomaar KAN,
tot ik ontdek dat je onderdeel bent van Zijn groots PLAN.

3)O lieflijk AARDAPPELVELD...
je wonderbaarlijke vermenigvuldiging is niet ontstaan door de mens en haar zakken GELD.
Het is Zijn scheppingskracht die je ooit eens bracht tot LEVEN,
je mag onze magen nog altijd dankbaar vullen door Zijn ZEGEN.


4)O lieflijk AARDAPPELVELD...
je brengt mij met heel je verschijning tot ontroering dat ik zelfs SMELT.
Overmand door Zijn grootheid die jou eens SCHIEP,
Hij... die vanaf het prilst begin zelfs dat eenvoudige vruchtje zo wonderlijk tot leven RIEP.

GENESIS 1 vers 11 en 12 (HSV)
En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

In onze provincie zijn momenteel zoveel schitterende AARDAPPELVELDEN te bewonderen dat wij er vandaag graag 1 aan jullie laten zien. Geniet ervan!

Hebben jullie trouwens weleens nagedacht over hoe wonderlijk het is dat als je 1 aardappel in de grond stopt er wel tussen de 10 en 25 nieuwe aardappels uit kunnen ontstaan? Wij zijn er nog altijd enorm van onder de indruk :-)

LIEVE GROETEN, Suzanne & Marcel