dinsdag 9 juli 2013

ZOMER...ZOMERGLANS en glorie rijk,
je brengt ons in het licht met heldere kijk.
ZOMERZOETHEID en warmte zacht,
met het gezang van de lijster tot diep in de nacht.

***

ZOMERZON met gouden stralen,
je verlicht de donkere dalen.
ZOMERVREUGDE en blijdschap alom,
geen woorden meer te vinden want ik verstom.

***

ZOMERGOEDHEID laat mij toch warm genieten,
je rijkdom is groter dan wereldse kredieten.
ZOMERLACH en blijde ogen,
ik houd je vast met al mijn vermogen.

***

ZOMERWONDER want de grote Koning heeft je bedacht,
Hij heeft je geschapen in al Zijn pracht.
ZOMERZEGEN van de allerhoogste Heer,
Hem komt toe alle lof en eer.

***

ZOMERLICHT en genadevol,
ik kom bij Hem tot rust van al het rennen en gehol.
ZOMERRIJKDOM die Jezus verkondigen wil,
Zijn oneindige liefde maakt mij diep vanbinnen pas echt stil.

***

ZOMERZANG en hemelkoor,
ik wil voor Hem jubelen de hele zomer door.
ZOMERKLANKEN ze aanbidden het Lam,
Hij die is, komen zal en kwam. 

***    

LIEVE GROETEN, Suzanne
zomer 2013