maandag 9 september 2013

HUIS van GEBED...Terwijl een prachtige zelf opgekweekte RIJPE MELOEN op onze keukentafel lag te wachten om opgesmuld te worden hadden we dit WEEKEND veel stof tot nadenken.

Ten eerste waren wij DANKBAAR voor de overvloed aan OOGST die we mochten krijgen via onze MOESTUIN. De schattige MINI-WATERMELOEN is daar een mooi bewijs van :-) HET BEWIJS dat oproept tot DANKBAARHEID!

Ook dachten we met elkaar na over ons geloof. En wat GOD, onze LIEFDEVOLLE HEMELSE VADER, van ons vraagt in deze tijd. Kijkend naar de heerlijke zoete vrucht kwamen we wederom uit bij GEBED. Maar ook bij het VERLANGEN om ons meer en meer te richten op HEM. In DANKBAARHEID voor alles wat Hij ons schenkt.

Maar ook een stukje overgave om HEM meer te zoeken, meer te BIDDEN en meer te AANBIDDEN. Want Hij is dit alles meer dan waard! Wisten jullie dat er in de HEMEL een voortdurende golf van aanbidding is? Zowel in woorden, als in gezang door de ENGELEN en HEILIGEN. Maar ook door het knielen en buigen en het opheffen van handen. Is het niet geweldig?

De BIJBEL vertelde het ons dit WEEKEND ook al op zo'n bijzondere wijze, lees maar met ons mee...   

JESAJA 56
6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en Zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan Mijn verbond –,
7 hem breng Ik naar Mijn heilige berg,
hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op Mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

De BIJBEL vertelde ons namelijk dat deze plaats van AANBIDDING niet alleen bestemd is voor een selecte groep mensen. IEDEREEN die dit verlangen heeft, alle VOLKEN mogen hier aan meedoen. Ze mogen de keuze te maken om DE LEVENDE GOD te zoeken, te vinden en te AANBIDDEN.

Omdat het GODS VERLANGEN was en is dat wij dichter aan Zijn hart komen gaf Hij ons ZIJN GELIEFDE ZOON; "JEZUS". Dit kostbare geschenk verteld ons het verhaal van REDDING en VERGEVING van onze tekortkomingen en zonden. Maar boven alles van Zijn overvloedige LIEFDE.

Door "JEZUS" kunnen wij nu vrij tot God gaan, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Hij wil ons allemaal, niet 1 uitgezonderd, brengen naar Zijn HEILIGE BERG. Hij wil ons  Zijn VREUGDE geven daar op die plaats waar wij Hem AANBIDDEN.

Het mocht ons dit WEEKEND bemoedigen en blij maken. En weten jullie... Hij heeft dit alles mogelijk  gemaakt door dat ene kostbare geschenk dat "GENADE" heet!

EEN GEZEGENDE NIEUWE WEEK ALLEMAAL!

LIEVE GROETEN, Suzanne en Marcel