maandag 7 oktober 2013

HERFSTSCHATTEN...O lieflijke herfst; je toont ons de meest wonderlijke schatten.

Wij ontdekken je met vreugde doch kunnen je haast niet bevatten.

Deze eindsprint der natuur brengt ons in diepe verwonderingen.

Dat wij daarom jouw schoonheid willen verhalen en bezingen.We proeven de volle rijping van je zoete vruchten.

Allen in Zijn liefdevolle scheppingsorde gevormd zonder verzuchten.

Ja, al jouw schatten willen wij ten volle ontdekken.

Dus kopen wij je aandachtig uit en zoeken je luister op vele plekken.Zo bewandelen wij dit herfstig aardrijk rond.

Je kleurenpracht maakt het tot aan kakelbont.

Het betreft hier het hemels kleurenpalet van onze schepper.

Voordat de grote aftakeling begint geeft Hij je nog een laatste oppepper.Wij worden stil en danken zacht in verstilde woorden.

Want al jouw oogverblindende schoonheden zijn Hemelse liefdekoorden.

Ze verbinden ons met Zijn oneindige trouw.

Voordat jij o lieflijk herfstdoek voorgoed valt voor de snijdende winterkou.Zodat wij dan mogen weten dat dit sterven niet voor eeuwig is.

Het is Zijn genade en trouw, wij zijn ervan gewis.

Dat er straks weer nieuw leven aan mag vangen.

Onze ogen zien vol vertrouwen uit met groot verlangen.


Langs deze weg een DANKWOORD aan onze grote God en liefdevolle Hemelse Vader voor Zijn oneindige liefde en trouw. We zijn DANKBAAR dat wij mogen genieten van alles wat Hij ons dag in dag uit schenkt, zo ook voor dit machtig mooie HERFSTSEIZOEN!

En weten jullie... eigenlijk is het in ons mensenleven net zo. Ons lichaam is tijdelijk, ze takelt met de jaren af. De tijd begeleidt haar naar het einde. We gaan seizoenen door. Eenmaal in de winter beland raakt ons sterfelijk lichaam op.

Maar onze Hemelse Vader houdt zoveel van ons dat Hij ons Zijn geliefde zoon schonk; JEZUS is zijn naam. Door JEZUS mocht de weg naar eeuwig leven vrijkomen. Het is Zijn genade dat al de dingen die wij verkeerd doen in ons leven niet tussen God en ons in komen te staan. JEZUS wilde door Zijn leven te geven betalen voor al deze tekortkomingen en zonden.

Hoe overweldigend is het dat JEZUS ons zelfs beloofd dat Hij in het hiernamaals  een PLEK voor ons wil voorbereiden.

Zie hier nog een bemoedigend stukje uit de bijbel waarin JEZUS met zijn leerlingen/vrienden spreekt over deze HEMELSE TOEKOMST!

JOHANNES 14 : 1 t/m 6

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’

Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Zoals wij de TUIN winterklaar maken, mogen ook wij mensen ons voorbereiden op deze dingen. Als wij ons hechten aan JEZUS zal er ook een plek voor ons zijn in het prachtige HEMELHUIS van onze HEMELSE VADER. Op deze wonderschone plek zal geen pijn en verdriet meer zijn. Is dat geen HOOPVOLLE TOEKOMSTVERWACHTING? Wij hopen van harte dat ook jij deze RIJKDOM, deze HEMELSE SCHAT mag zoeken en vinden.   

LIEFS, Suzanne & Marcel