zaterdag 21 december 2013

ADVENT (4)...


Hoor het eens klinken OVERAL
Engelenstem en BAZUINGESCHAL
Ze loven en ze EREN
De Koning der Koningen en de Heere der HEEREN

Kom voeg je toe bij deze VREUGDESTOET
Wij gaan vol blijdschap de Koning TEGEMOET
Want de weg is open, de weg is VRIJ
zing een nieuw lied en wees BLIJ

Het kerstfeest mag dit jaar schitteren en STRALEN
Ze is allerminst een afspiegeling van verstofte VERHALEN
We herdenken Zijn komst en hoe het allemaal BEGON
goede werken zijn gezet in genadige liefdedaden OM

Het feest van Jezus vangt AAN
Zijn groots koninkrijk breekt BAAN
Een glimp van toekomstverwachting schrijft zich UIT
wij vieren feest en zingen aanbiddend LUID

Iedereen mag het HOREN
Dat daar eens onze verlosser werd GEBOREN
In alle nederigheid, voor ons alles AFGELEGD
Zoals in den beginne al is VOORZEGD

Ooit als kindje hier op aard begonnen zo klein en TEER
Nu zegevierend voor altijd, Hij is HEER 
Als overwinnaar zittend op de TROON
Lam van God, Gods ZOON