woensdag 18 december 2013

Kleine KERST-BOEKETJES...In ons KLEINE GRONINGSE HUISJE worden momenteel alle spulletjes verzameld die we willen gebruiken om de tafel mooi te dekken voor op KERSTAVOND en tijdens de KERSTDAGEN. Ook worden er kleine versieringen gemaakt. En omdat we logees over de vloer krijgen probeer ik alles van te voren op te scharrelen :-) Voordat onze gasten arriveren is het fijn als alles netjes klaarstaat.

Zodoende werd de GROTE SOEPTERRINE van zolder gehaald. Die hebben we trouwens nog niet zo heel lang in bezit en om hem niet te breken staat hij gewoonlijk op de zolder (schuur). Evenals grote ovenschalen die voor ons saampjes te groot zijn worden nu tevoorschijn gehaald.

En van het overige GROEN dat de buurman ons schonk zijn er schattige MINI-KERST-BOEKETJES gemaakt :-) Heel simpel in oude melkkannetjes, her en der verspreidt. Dat zo'n eenvoudig TAKJE HULST met rode besjes zoveel schoonheid in zich draagt hè!

Maar boven dit alles betekend het KERSTFEEST voor ons meer dan een mooi gedekte tafel en een TAKJE HULST... Wij verheugen ons dubbel en dwars op de blijde herdenking dat JEZUS hier op aarde kwam! En ja... dat mag hier in ons KLEINE GRONINGSE HUISJE samen gaan met een mooi gedekte tafel en met wat GROEN :-)

De HERDERS in het veld kregen lang geleden ook het bericht van GROTE BLIJDSCHAP, lees maar met ons mee...

LUKAS 2
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Zijn jullie al vol VERWACHTING en vol van GROTE BLIJDSCHAP?

LIEFS, Suzanne & Marcel