donderdag 8 mei 2014

Nog meer TUIN-VERWONDERINGEN...PSALM 139:6
Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij!

***

Het begrijpen is mij te wonderbaar...
kijk ik omhoog bent U altijd daar.
Te verheven...
geen woorden zijn te vinden om Uw alomtegenwoordigheid weer te geven.
Ik kan er niet bij...
hoe groot zijt Gij.

***

Het begrijpen is mij te wonderbaar...
zoveel overweldigend natuurschoon stelt u ons uit liefde beschikbaar.
Te verheven...
in diepe verwondering komt mijn hele wezen.
Ik kan er niet bij...
Uw kleurrijke scheppingspracht maakt zo intens blij.

***

Het begrijpen is mij te wonderbaar...
want niets maar dan ook niets is zomaar daar.
Te verheven...
zelfs ons mensen heeft U in de moederschoot geweven.
Ik kan er niet bij...
Wil mij slechts dag aan dag diep verwonderen dicht aan Uw zij.

***
LIEFDEVOLLE GROETEN,
Suzanne & Marcel