donderdag 1 mei 2014

Welriekend KOOLZAADWONDER...Kom toch hier welriekend KOOLZAADWONDER...
weet dat ik je BEWONDER.
Kom, laat mij jouw goudgele velden toch snel INGAAN...
want de koolzaadoogst breekt spoedig BAAN.

***

Kom, kriebel in mijn neus met je zwoel PARFUM...
laat mij staan middenin je wuivende CENTRUM.
Kom dichterbij geel oliehoudend GEWAS...
jouw schoonheid gaat ver boven eenvoudig groen GRAS.

***

Kom, wees waakzaam in deze wonderlijke TIJD...
voor je het weet zijn de uren omgezet in EEUWIGHEID.
Kom, vul je lamp met olie en sta KLAAR...
want de Bruidegom is bijna DAAR

***

Kom, laat de tekenen je kriebelen en aandachtig MAKEN...
dit is de tijd om te ONTWAKEN.
Kom, wees vervuld en sta in VOLLE BLOEI...
Dommel niet in en zorg voor GROEI.

***

Kom, zie het koolzaad eens aandachtig AAN...
niet alleen bij deze gouden pracht zal het zo VERGAAN.
Kom, herken de lieflijke geur van de BRUIDEGOM...
krijg zicht op Zijn HEILIGDOM.

***

Kom, het Koninkrijk der hemelen is NABIJ...
Laat je dagelijks vullen door Zijn woord en wees BLIJ.
Kom, maak je op voor het grote BRUILOFTSFEEST...
en wees vervuld door Zijn lieflijke HEILIGE GEEST.

***

Hoe een wonderlijk mooi KOOLZAADVELD aan de rand van ons dorp over de EEUWIGHEID kan vertellen... Soms raak je zomaar in vervoering bij het zien van zoveel moois. En soms zie je dan plots overeenkomsten in Zijn SCHEPPINGSPRACHT en WEDERKOMST!

We hebben zojuist het PAASFEEST gevierd. Het feest waarin we herdenkend vieren dat JEZUS is opgestaan uit de dood. Toch mocht deze geschiedenis verder gaan. Hier eindigde dit verhaal niet...

Kort na de OPSTANDING verliet Hij zijn geliefden wederom en vaarde op naar het huis van Zijn Vader (HEMELVAART). Daarna gaf Hij ons Zijn lieflijke HEILIGE GEEST, zodat we nooit meer alleen zouden zijn. Maar was daar ook de BELOFTE dat Hij terug komen zal. In een mooie beeldspraak/gelijkenis (bruidegom, bruiloftsfeest) verteld de Bijbel ons hierover.

Voor nu is het verwachtingsvol uitzien en toeleven. Door te geloven  en uit te strekken naar dat wat komen gaat. Soms door tranen en moeiten heen... Probeer zicht te houden op de BRUIDEGOM lieve mensen! En laat je vertroosten door zijn lieflijke HEILIGE GEEST.

Zoals het WELRIEKENDE KOOLZAAD zich opmaakt voor de OOGST, rijkelijk gevuld met OLIE, mogen ook wij verlangend uitzien naar dat wat komen gaat!   
  
LIEFS, Suzanne & Marcel