vrijdag 17 oktober 2014

Zoals soms...Zoals soms regen tikt op glazen ramen hard...

wordt soms je diepste wezen overmand door bittere smart.

Zullen we samen de armen strekken naar JEZUS hemelhoog?

Want dwars door alles heen:"niets ontgaat Zijn oog".Zoals soms donkere wolken samenpakken in het hoge ruim...

lijkt soms alles te zijn gevallen in het puin.

Maar wist je ook dat JEZUS glans en heerlijkheid daar krachtig schijnt doorheen?

Zelfs opbouw en verandering kunnen voortkomen uit Hem alleen. Zoals soms dwingende buien nat vallen groots ter aard...

oogt soms alles om je heen weinig waard.

En toch breekt baan JEZUS genadig offer groot!

Wil Hij ten alle tijde binnenkomen in je diepste nood.
  


Zoals soms wolkbreuken krachtig kunnen slaan...

is soms je gezicht bedekt met een plakkaat van traan.

Kom grijp JEZUS liefde maar met beide armen stevig vast!

Wees veilig gered en bevrijd van je zware last. 


Matteüs 11:28,29,30 
WOORDEN GESPROKEN DOOR JEZUS...

Komt tot Mij,
allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen;
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.