dinsdag 18 november 2014

Vallende BLAADJES en nog eens BLAADJES...


In onze TUIN zijn er momenteel zulke wonderlijk mooie KLEUREN te zien. Neem nu dit goudgele schouwspel :-) Zelfs op grijze dag als vandaag weten ze een bijzonder licht op de TUIN te werpen.

Zo mijmerde ik (Suzanne) laatst hoe het ook al weer precies zit met het proces van het vallen van de BLAADJES. De biologie-lessen liggen al weer even achterop :-) Na even studeren kwam dit WONDERLIJK GEHEIMENIS weer helder boven drijven...

Tijdens het voorjaar en de zomer komt er onder invloed van licht (en temperatuur) een heel hormoonspel en zuurstelsel op gang vanuit de boomwortels naar de BLAADJES, en weer rechtsomkeer. Op deze manier wordt er BLADGROEN aangemaakt. Er komt zelfs GROEI in beweging. Maar als de dagen korter worden en de temperatuur gaat dalen nemen de BOMEN hun maatregelingen. Sommige BOMEN gaan in een diepe winterslaap, anderen zetten de hele boel op een laag pitje.

Maar hoe komt het nu dat die BLAADJES gaan vallen? Nou lieve mensen... daar komt het WONDERLIJK GEHEIMENIS dan eindelijk :-) Er wordt een klein laagje kurk tussen de tak en bladsteel afgezet; en de val is nabij :-( 

En hoe komt het dan dat sommige BLAADJES zo indrukwekkend mooi verkleuren? Niet alle BLAADJES verkleuren trouwens. Maar sommigen... Wow hoe geweldig is dit! Je ziet de grootheid van de schepper dan plots zo duidelijk aan het werk...

Zolang er voldoende licht is worden de meeste BLAADJES royaal vol gepompt met CHLOROFYL, oftewel BLADGROEN. Het BLADGROEN absorbeert het zonlicht, behalve de kleur groen. Het groene licht kaatst vervolgens terug, en ogenschijnlijk lijken de BLAADJES voor ons dan ook groen :-) 

Maar naast BLADGROEN bevat het blad dus nog meer pigmenten. Alleen komen deze pas voor ons tevoorschijn als het BLADGROEN verdwenen is. Ieder soort kent zo zijn eigen kleurenpalet. Zie hier onze goudgele kleurenpracht maar eens, het CHLOROFYL is in diepe winterslaap gegaan en het XANTOFYL (geel) laat zich dapper zien :-) 

Het rest ons nog om Hem te LOVEN voor dit WONDERLIJK GEHEIMENIS...

PSALM 148 (NGB-51)
1 Halleluja. Looft de Here in de hemel, looft Hem in
den hoge.
2 Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heer-
scharen.
3 Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichten-
de sterren.
4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren
boven de hemel.
5 Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood
en zij waren geschapen;
6 Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde
hun een inzetting, die geen hunner overtreedt.
7 Looft de Here op de aarde, gij grote zeedieren en
alle waterdiepten,
8 Vuur en hagel, sneeuw en nevel, gij stormwind,
die zijn woord volbrengt;
9 Gij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle
ceders;
10 Gij wild gedierte en alle vee, wat kruipt en wat
met vleugelen vliegt;
11 Gij koningen der aarde en alle natiën, gij vorsten
en alle richters der aarde;
12 Gij jongelingen en ook maagden, gij ouden en
jongen tezamen.
13 Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam
alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en
hemel.