zondag 21 december 2014

ADVENT *4*


*1* Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.


*2* De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.


*3* Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
naar 't scheen van God verlaten,
begroeten 't morgenrood.


*4* De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus,'t eeuwig licht!


*5* Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.


Gezang 124, Liedboek voor de kerken, 1973