maandag 30 maart 2015

Aanvang STILLE WEEK...


We zijn STIL GEWORDEN, ook hier aan dit adres is het deze week een beetje stiller wat de dagelijkse beslommeringen aangaande. Slechts een paar plaatjes van een mooie NARCIS op het terras geven kleur aan dit bericht.

Tijdens deze dagen willen we ons verdiepen in wat JEZUS voor ons heeft gedaan. Maar ook proberen om in alle eenvoud mee te wandelen in de dagen voor het lijden die JEZUS doormaakte. Enkele bijzondere woorden door Hem gesproken uit die tijd vertellen ons:

Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen?
Vader, verlos mij uit dit uur!
Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk Uw naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel:
En Ik heb Hem verheerlijkt en ik zal Hem opnieuw verheerlijken.
De menigte die daar stond en dit hoorde,
zei dat er een donderslag geweest was.
Anderen zeiden:
Een engel heeft tot Hem gesproken.
JEZUS antwoordde en zei:
niet voor mij is deze stem er geweest,
maar voor u.   

JOHANNES 12 : 27, 28, 29 en 30

Zegt de STEM VAN GOD jullie misschien iets? Het was zomaar een vraag die in ons op kwam borrelen tijdens het lezen van dit gedeelte.

JEZUS kwam onder ons mensen wonen, puur uit liefde voor de mensheid. Hij liet ons de wil van de Hemelse Vader zien. Want de mensen waren zo druk geworden, ze waren ver verwijderd van het hart van de Vader. 

En plots was daar naast JEZUS verschijning ook die stem uit de hemel! JEZUS wist het wel... Niet voor mij is deze stem er geweest, MAAR VOOR U!

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...