zondag 29 maart 2015

PALMZONDAG 2015


De intocht in Jeruzalem...
Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was,
hoorde dat JEZUS naar Jeruzalem kwam,
namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen:
Hosanna!
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere,
de koning van Israël.
En toen JEZUS een jonge ezel gevonden had,
ging Hij daarop zitten,
zoals geschreven is:
Wees niet bevreesd,
dochter van Sion,
zie,
uw koning komt,
zittend op het veulen van een ezelin. 

JOHANNES 12 : 12, 13, 14 en 15

We gaan de "STILLE WEEK" in, een week waarin we doorleven, toeleven en stilstaan bij wat JEZUS allemaal voor ons heeft gedaan. Een tijd van bezinning om dichter te mogen komen aan Zijn hart. Want doordat JEZUS alles voor ons heeft gegeven is de weg vrij gekomen. Wat een genade!

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...