zondag 8 maart 2015

Verstilde KLOKJES...


Verstilde KLOKJES deinend zachtjes op en neer...
Trotserend ijzige winden soms zo snijdend zeer.
Plots hoor ik fluisteren uit de KLOKJES wit en teer...
In alles komt Jezus toe alle lof en eer.

Verstilde KLOKJES brengen de lang verwachte lentekeer...
Verlangend naar licht en warmte meer en meer.
Plots zie ik door hun schoonheid weer...
De glans en glorie van de allerhoogste Heer.

Verstilde KLOKJES gestuurd vanuit Goddelijk beheer...
Zuiver in gedaante met hemelse atmosfeer.
Gedachten oproepend van Zijn wederkeer...
Als de bazuin zal klinken vanuit de hoogste hemel neer.