zondag 5 april 2015

PAASFEEST 2015


Laat na de sabbat,
toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
En zie,
er vond een grote aardbeving plaats,
want een engel van de Heere,
die uit de hemel neerdaalde,
ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen:
U hoeft niet bevreesd te zijn,
want ik weet dat u JEZUS zoekt,
die gekruisigd was.
Hij is hier niet,
want Hij is opgewekt,
zoals Hij gezegd heeft.

MATTEÜS 28 : 1 T/M 6 LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...