zondag 26 april 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (3)


Ook deze zondag willen we jullie graag een paar WOORDEN van JEZUS meegeven. We hopen dat ze jullie wijsheid mogen brengen in de nieuwe week die we uit GENADE weer mogen ontvangen!

MARKUS 4 VERS 21 & 22

De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden?
Is het niet om op de standaard gezet te worden?

Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden;
er is niets gebeurd om verborgen te blijven,
maar opdat het in het openbaar zou komen.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...