zondag 21 juni 2015

Zondagse WOORDEN en WONDEREN van JEZUS (10)


Deze ZONDAG is er ruimte gemaakt voor de WONDEREN die JEZUS deed toen Hij hier op aarde verbleef. We willen ze maar al te graag met jullie delen.

En weten jullie wat nog het meest wonderlijk is? De WONDEREN die JEZUS destijds deed zijn niet alleen van toen. Ook vandaag mogen wij ons nog altijd in geloof en met hoop en verwachting  uitstrekken naar Zijn kracht!

We hopen dat dit BIJBELGEDEELTE jullie mag bemoedigen en sterken.

LUKAS 6 VERS 17, 18 en 19
DE TOELOOP VAN DE MENIGTE

En toen Hij (JEZUS) met hen afgedaald was,

bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon,

die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekte genezen te worden,

ook zij die gekweld werden door onreine geesten;
en zij werden genezen.

En heel de menigte probeerde Hem aan te raken,

want er ging kracht van Hem uit,
en Hij genas ze allen.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...