zondag 5 juli 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (12)


Deze ZONDAG spreekt JEZUS een paar bemoedigende woorden tot onze harten... Lees ze hieronder maar met ons mee:

JOHANNES 14 VERS 27

Vrede laat Ik u,
Mijn vrede geeft Ik u;
niet zoals de wereld die geeft,
geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...