zondag 19 juli 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (14)


Waarom JEZUS hier op aarde onder ons wilde zijn spreekt Hij in de onderstaande WOORDEN heel duidelijk. Het is fijn om te weten dat Hij voor een ieder een bemoedigend WOORD heeft. Niet alleen voor toen, maar ook vandaag mogen ze tot ons spreken. Lees maar met ons mee!

LUKAS 4 VERS 18 & 19

De Geest van de Heere is op Mij,
omdat Hij Mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen,
om te genezen die gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen,
om verslagenen weg te zenden in vrijheid,
om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...