zondag 6 september 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (21)

JEZUS gebruikte altijd voorbeelden in zijn overdenkingen om de mensen tot wie Hij sprak dingen duidelijk te maken. Zo is daar ook de gelijkenis van "DE NAUWE POORT". 

Om het KONINKRIJK DER HEMELEN binnen te kunnen gaan zul je allereerst de SMALLE WEG moeten verkiezen. JEZUS legt het ons uit...

MATTHEUS 7 VERS 13 & 14
Ga binnen door de nauwe poort,
want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt,
en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;

maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden.

Is deze weg dan altijd even gemakkelijk? Nee, dat zeker niet. Maar deze weg  zal je voorzeker brengen bij het EEUWIGE LEVEN, en daar waar vol liefde naar je wordt uitgezien. 

Wat een bemoediging, vooral in tijden wanneer er hobbels en bobbels zijn op de weg. Of wanneer de engte van de WEG soms benauwend lijkt. En wat dachten jullie van die nauwe poort?  

Wandelen jullie al op de weg die tot HET LEVEN leidt?

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...

(de foto is lang geleden gemaakt in het mooie Polen, augustus 2011)