zondag 15 november 2015

Zondag van BEMOEDIGING


Deze zondag is het een beetje anders dan anders hier aan dit adres. Gewoonlijk beschrijven we hier woorden van JEZUS. Maar deze zondag is er ruimte gemaakt voor een BEMOEDIGING uit het Bijbelboek "OPENBARINGEN". 

De AANSLAGEN in Parijs hebben veel losgemaakt. Wat een verdriet, wat een pijn! Daar zijn geen woorden voor te vinden. We zijn diep geraakt door de grootsheid en intensiteit van dit alles.

Ons MEDELEVEN gaat uit naar hen die verwond zijn geraakt en naar hen die het leven hebben verloren te midden van dit geweld.

Het is bijzonder dat er juist voor deze tijd een troostend woord is opgetekend, daar waar wij de woorden moeilijk kunnen vinden. Voor dit moment mogen we onze blik richten op de BELOFTE die God ons langs deze weg al heeft toevertrouwd.  

OPENBARINGEN 21
DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

VERS 4:
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal er niet meer zijn,
ook geen rouw,
jammerklacht of moeite zal er niet meer zijn.
Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.

VERS 5a:
En Hij die op de troon zit, zei:
Zie, ik maak alle dingen nieuw.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...