zondag 22 november 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (31)


Dit keer vertelt JEZUS een GELIJKENIS over een rijk man. Maar voordat Hij dit voorbeeld aanhaalde sprak Hij een paar opmerkelijke woorden VOORAF...

LUKAS 12:15(HSV)
Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht.
Immers,
al heeft iemand overvloed,
zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

Het WOORDENBOEK van Van Dale
(bronvermelding: wwwvandale.nl) 
schrijft het volgende over "HEBZUCHT":
sterk verlangen om alles te willen hebben.

Je LEVEN behoort niet tot je bezit, zegt JEZUS. En toen volgde het verhaal van de rijke man...

DE GELIJKENIS VAN DE RIJKE DWAAS, LUKAS 12(HSV)
Het land van een rijke man had veel opgebracht.
En hij overlegde bij zichzelf en zei:
Wat zal ik doen?
Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.
En hij zei:
Dit zal ik doen:
ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen op slaan.
En ik zal tegen mijn ziel zeggen:
Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren.
Neem rust, eet, drink, en wees vrolijk.
Maar God zei tegen hem:
Dwaas!
In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen;
en wat u gereedgemaakt hebt,
voor wie zal het zijn?
Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

De woorden van JEZUS zetten ons aan het denken... Wat is jouw grootste RIJKDOM?

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...