zondag 6 december 2015

Zondagse WOORDEN van JEZUS (33)


LUKAS 18 VERS 7 & 8
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen,
die dag en nacht tot Hem roepen,
hoewel Hij hen soms lang laat wachten?

Ik zeg u dat Hij hen met spoed recht zal doen.
Maar zal de Zoon des mensen,
als Hij komt,
wel het geloof op de aarde vinden?

Bij het horen en lezen van de dagelijkse nieuwsfeiten kan diepe droefheid je plots zomaar overvallen. Daarom raakten deze WOORDEN van JEZUS ons hart de afgelopen week meer dan ooit. Alsof ze boven de wereld in nood, met vlag en wimpel, hoopvol gingen wapperen.  

Door het GELOOF in JEZUS en door Zijn GENADEVOL OFFER mogen we ons uitverkoren weten! Hoe bijzonder is dit, Zijn oog is op ons...

Maar "soms" is het zo moeilijk en verdrietig in deze gebroken wereld. Klinkt de roep dag en nacht tot de Allerhoogste. En rijst "soms" zelfs de vraag of die wel gehoord wordt?

Gelukkig spreekt JEZUS hoopvolle WOORDEN die troosten. Hij wil ons "bijstaan" met Zijn liefde en wil "recht doen" daar waar onrecht lijkt te overheersen. En niet te vergeten... Hij hoort onze gebeden en roep! Daarom vandaag langs deze weg een bemoedigende oproep tot GELOOF & GEBED voor hen die in lijden zijn. Er is HOOP lieve mensen!

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...