dinsdag 31 maart 2015

Dinsdag; STILLE WEEK


De OVERDENKING van vandaag staat in het teken van HET LICHT! We doorleven in deze STILLE WEEK enige laatste woorden van JEZUS die Hij hier op aarde sprak. Lees maar met ons mee...

JEZUS dan zei tegen hen:
Nog een korte tijd is het licht bij u;
wandel zolang u het licht hebt,
opdat de duisternis u niet overvalt.
En wie in de duisternis wandelt,
weet niet waar hij heen gaat.
Zolang u het licht hebt,
geloof in het licht,
opdat u kinderen van het licht mag zijn.
Deze dingen sprak JEZUS.
En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

JOHANNES 12 : 35 en 36 

JEZUS woorden waren niet alleen voor toen zeer veelzeggend, ook vandaag mogen ze ons van wijsheid voorzien. Door JEZUS genadevol offer kunnen we blijvend kinderen van het licht zijn. 

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...

maandag 30 maart 2015

Aanvang STILLE WEEK...


We zijn STIL GEWORDEN, ook hier aan dit adres is het deze week een beetje stiller wat de dagelijkse beslommeringen aangaande. Slechts een paar plaatjes van een mooie NARCIS op het terras geven kleur aan dit bericht.

Tijdens deze dagen willen we ons verdiepen in wat JEZUS voor ons heeft gedaan. Maar ook proberen om in alle eenvoud mee te wandelen in de dagen voor het lijden die JEZUS doormaakte. Enkele bijzondere woorden door Hem gesproken uit die tijd vertellen ons:

Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen?
Vader, verlos mij uit dit uur!
Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk Uw naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel:
En Ik heb Hem verheerlijkt en ik zal Hem opnieuw verheerlijken.
De menigte die daar stond en dit hoorde,
zei dat er een donderslag geweest was.
Anderen zeiden:
Een engel heeft tot Hem gesproken.
JEZUS antwoordde en zei:
niet voor mij is deze stem er geweest,
maar voor u.   

JOHANNES 12 : 27, 28, 29 en 30

Zegt de STEM VAN GOD jullie misschien iets? Het was zomaar een vraag die in ons op kwam borrelen tijdens het lezen van dit gedeelte.

JEZUS kwam onder ons mensen wonen, puur uit liefde voor de mensheid. Hij liet ons de wil van de Hemelse Vader zien. Want de mensen waren zo druk geworden, ze waren ver verwijderd van het hart van de Vader. 

En plots was daar naast JEZUS verschijning ook die stem uit de hemel! JEZUS wist het wel... Niet voor mij is deze stem er geweest, MAAR VOOR U!

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE... 

zondag 29 maart 2015

PALMZONDAG 2015


De intocht in Jeruzalem...
Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was,
hoorde dat JEZUS naar Jeruzalem kwam,
namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen:
Hosanna!
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere,
de koning van Israël.
En toen JEZUS een jonge ezel gevonden had,
ging Hij daarop zitten,
zoals geschreven is:
Wees niet bevreesd,
dochter van Sion,
zie,
uw koning komt,
zittend op het veulen van een ezelin. 

JOHANNES 12 : 12, 13, 14 en 15

We gaan de "STILLE WEEK" in, een week waarin we doorleven, toeleven en stilstaan bij wat JEZUS allemaal voor ons heeft gedaan. Een tijd van bezinning om dichter te mogen komen aan Zijn hart. Want doordat JEZUS alles voor ons heeft gegeven is de weg vrij gekomen. Wat een genade!

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...   

zaterdag 28 maart 2015

VERPOTEN


Veel van de kleine opgekweekte PLANTJES hebben een eigen POTJE gekregen. Ze waren te groot geworden om met vele anderen in de KWEEKBAKJES verder te groeien.

Dat betekend echter wel dat we momenteel drie keer zo veel ruimte kwijt zijn met het stallen van al onze kweekjes. Daar komt bij dat sommige PLANTJES overdag buiten staan, sommige huizen op de dag in de kas, en weer anderen staan lekker binnen voor het raam. 

Bij het vallen van de avond verhuizen de KWEEKJES die overdag buiten hebben gestaan naar de kas. En zij die in de kas hebben mogen zonnen gaan weer naar binnen.

Het is een drukke volle boel hier lieve mensen :-) 

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...      

vrijdag 27 maart 2015

Het wonder van onze DASLOOK


Wat een WONDER! Onze DASLOOK is terug van lang weggeweest :-) Bijna een jaar geleden name wij enkele plantjes mee vanuit een Duits bos. Eenmaal thuis en netjes geplant op een schaduwrijk plekje stierf alles treurig af :-( 

Zie hieronder nog het blijde verslag van het moment dat wij ze vonden en mee naar huis namen (op rode regel klikken)  
http://marcelensuzanne.blogspot.nl/2014/04/rondom-porta-westfalica.html

Zodoende werd er ZAAD gekocht om ze op deze manier te kunnen bemachtigen. Het zaad werd keurig gezaaid onder en tussen de HAZELAARS op het land. Maar ook hier gebeurde niets, helemaal niets...

Tot mijn oog plots naast het compostvat achter ons KLEINE GRONINGSE HUISJE groene plantjes bespeurde! Het is de DASLOOK van de plantjes van vorig jaar :-) Hiep hiep hoera!   

Jullie moesten eens weten hoeveel er zich vorig jaar op dit stukje grond heeft afgespeeld. Wij dachten namelijk dat de hele boel was afgestorven. Maar wonderlijk genoeg ontstond er onder de grond toch nieuw leven :-)

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...

woensdag 25 maart 2015

De GEMEENTEBOOM


Nee... deze schitterende MAGNOLIA-BOOM staat niet in onze tuin. Het is een GEMEENTEBOOM in het plantsoen. Is het geen plaatje...

Er bestaan vele soorten MAGNOLIA'S. Er bestaan zelfs soorten die hun blad niet verliezen. Hun BLOEI is altijd overweldigend mooi. En als je een twijgje af zou breken komt je een kostelijke welriekende ANIJSGEUR tegemoet.     


Is het niet geweldig dat al dit nieuwe leven zich plots laat zien? Door een paar zonnige lentedagen staan de knoppen van deze wonderlijke BOOM op barsten. Wat een schoonheid :-)


Deze schitterende BOOM deed ons denken aan PSALM 1... Wat een prachtige beeldspraak door de BOOM te verweven in hoe wij ons behoren te gedragen. Wat een rijke belofte zit er in deze PSALM...


Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.


LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...   

dinsdag 24 maart 2015

BONENMOLENS en AARDBEIENKINDERS


Plots viel ons oog op de oude BONENMOLENS. Ze waren achteloos in de schuur beland. We konden er met onze snijbonenoogst afgelopen zomer helemaal niets mee. Kennelijk is de maat van snijbonen veranderd in de loop der tijd. Gelukkig bood onze buurman toen uitkomst met zijn BONENMOLEN :-) 

http://marcelensuzanne.blogspot.nl/2014/09/oogstverhalen-vanuit-ons-kleine_2.html


Maar op het oog zijn het pareltjes :-) Dus mogen ze mooi pronken aan onze oppottafel. Die gooien we uiteraard niet weg! 


Ook zijn onze AARDBEIENKINDERS in beeld gebracht. Het zijn kleine plantjes die ons hopelijk komend seizoen gaan verblijden. Eerdaags worden ze uitgeplant in bakken. De oude moederplanten zijn uit de bakken gehaald en op het land uit gezet. 

Door de oude planten te verplaatsen en ze een nieuw plekje te geven kunnen ze daar weer helemaal op kracht komen. Het is te hopen dat ook deze oude planten ons straks weer blij gaan maken met zomerzoete vruchten :-)

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...       

maandag 23 maart 2015

WARM onder GLAS


 De afgelopen tijd is er al heel wat VOOR-GEZAAID. En dit is het moment om sommige ZAAILINGEN uit te planten. Je kunt moeilijk alles binnen houden, dat gaat ook niet goed. Zeker gewassen die toch een beetje kou kunnen en willen verdragen. Bij de warme kachel schiet de boel alleen maar door. Dan houdt je van die lange slungelige slappe STEKJES over :-(

Vandaar dat er al heel wat kleine plantjes buiten in de VOLLE GROND zijn overgepoot, onder GLAS wel te verstaan. Een simpele jampot biedt uitkomst :-) Zo creëer je kunstmatig het juiste klimaat. Niet te koud, maar ook zeker niet te warm. Overdag, als het een warme dag is, kunnen de potten er gemakkelijk even afgetild worden. 

Op de plaatjes zien jullie ook een aantal KWEEKBAKKEN. Hier is onder andere SPINAZIE en SLA in GEZAAID. Ook worden deze bakken gebruikt om KOOLZADEN in te laten ontkiemen. Later worden de kleine plantjes op hun definitieve plaats uitgeplant.

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...