zondag 5 juni 2016

Lieflijke BEMOEDIGINGEN op ZONDAG (3)


Wij mensen bewegen ons door de SEIZOENEN heen. Wat zijn ze indrukwekkend, die SEIZOENEN...

Keer op keer veranderd er zoveel. Het 1 is nog niet gekomen, het andere sterft af, terwijl het volgende juist tot volle bloei komt. Wonderlijk, die SEIZOENEN...

In het leven van mensen verloopt het veelal net zoals de wisseling van de SEIZOENEN. Soms lijkt het alsof de bittere kou maar niet wil verdwijnen. Of lijken stortregens en stormachtige buien blijvend te overheersen. Maar plots ontstaan daar ineens weer sprankjes nieuwe hoop. Gaat de temperatuur omhoog en lijkt de hele boel weer fijn op te drogen. De Bijbel spreekt ook over de wisseling van SEIZOENEN...

HOOGLIED 2 VERS 11 & 12
Want zie,
de winter is voorbij.
De regentijd is over,
helemaal voorbijgegaan.
De bloemen laten zich zien op het land,
de zangtijd is aangebroken,
het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.   

Wat een lieflijke BEELDSPRAAK mag dit voor ons zijn. We mogen deze woorden zelfs in geloof over onze levens heen proclameren. We hopen dat deze tekst je mag BEMOEDIGEN, bij God is namelijk niets onmogelijk. Hij is bij machte om weer bloemen op het land te laten zien. 

BEDE;
Geef ons het geduld en de kracht om verwachtingsvol uit te blijven zien naar het SEIZOEN van bloei en gezang. U zorgt voor ons. Door alle SEIZOENEN heen draagt U ons. Dank U voor Uw liefde en trouw. U komt toe alle lof en eer Heer Jezus! 

LIEFS vanuit ons KLEINE GRONINGSE HUISJE...