zondag 10 juli 2016

Lieflijke BEMOEDIGINGEN op ZONDAG (8)


Vandaag delen wij een bemoedigend stukje uit een klein boekje (folder) van:
CROSS LIGHT MEDIA
Geschreven door:
WILKIN VAN DE KAMP EN ANDEREN
Titel boekje (folder):
HOE BEHOUD IK MIJN VRIJHEID?
Hoofdstuk 2.3:
GA NIET AF OP JE GEVOEL...

Psalm 62 vers 6 en 7
Waarlijk, mijn ziel keer u stil tot God,
want van Hem is mijn verwachting;
waarlijk,
Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht,
ik zal niet wankelen.

Geloof is geen gevoel. God is bij je, ook al ervaar je dat misschien niet altijd. Ons gevoel is zo subjectief en bedrieglijk. Tijdens het moment van gebed heeft God je huis opgeruimd. Hij is in de kamers van je hart geweest, waar je misschien zelf al in jaren niet meer geweest bent. Kasten zijn geopend, meubelstukken zijn verplaatst of verwijderd en dit alles heeft misschien het nodige stof in je leven doen opwaaien. Wees daarom niet verwonderd dat je je ietwat "ontwricht" en "onevenwichtig" voelt. Dat kan haast niet anders. Laat het stof de komende dagen neerdalen en laat je huis ook in de komende tijd schoonvegen door God. Je bent Zijn tempel en Hij houdt Zijn tempel zelf schoon.

GEBED
Vader in de hemel,
dank U wel dat U altijd bij mij bent,
ook al voel ik dat misschien niet altijd.
Wilt U mij leren niet langer te vertrouwen op wat ik voel.
Leer mij te wandelen in geloof,
in hoop en in liefde.
Daarom besluit ik elke dag mijn oog te richten op Jezus.
Hij is niet alleen mijn Bevrijder, maar ook mijn Geneesheer.
Ik stel mijn vertrouwen op Hem.
Dank U Jezus,
dat Uw Geest mij helpen zal mijn leven met U op te pakken.
Om er samen iets moois van te maken.
Dank U wel Heer!
AMEN