zondag 4 september 2016

Lieflijke BEMOEDIGINGEN op ZONDAG (13)


Gedichten en uitspraken van sommige mensen kunnen inspireren! Zo vinden wij dat TOON HERMANS op bijzondere wijze kon dichten en spreken. Ook zijn geloof stopte hij niet onder stoelen of banken.

Vandaag willen wij je graag BEMOEDIGEN met een uitspraak van TOON. Deze woorden zijn een getuigenis op zichzelf...

ALS IK HET WEET...

Als ik het weet
dat er een almachtige God is
die mij liefheeft
en zich over mij ontfermt,
hoe zou ik dan
bekommerd kunnen zijn
of ongerust?

TOON HERMANS